Forside
Køb af gavekort
Priser / Info
Tjek Saldoen
Kontakt
 
  Tjek Saldoen
Her kan du tjekke din saldo.
1. Indtast gavekortnummeret på det
gavekort, du ønsker saldoen oplyst på.
Vent mens saldoen på gavekortet tjekkes.
2. Herefter får du oplyst din saldo og eventuelle transaktioner på gavekortet.
 
 
-Indtast et kortnummer