Forside
Køb af gavekort
Priser / Info
Tjek Saldoen
Kontakt
 
Priser / Info    Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser
                                                                                                                                           1. December 2017

Du bedes venligst læse salgs- og leveringsbetingelserne igennem, før du afgiver din bestilling på køb af gavekortet.

Steen & Strøms ShoppingcenterGavekort
Et Steen & Strøm shoppingcenterGavekort til Field’s, Bruun’s Galleri og Bryggen, er et ihændehaverbevis, hvilket betyder, at mister man det, kan det ikke erstattes. Kortet kan ikke spærres. Det er altid den person, som er i besiddelse af gavekortet, der ligeledes vil kunne indløse det. Man kan sidestille et gavekort med kontanter, som heller ikke vil kunne erstattes, hvis de tabes eller mistes.

Mistede gavekort erstattes ikke.

Gavekortet kan alene anvendes til betaling i udvalgte Steen og Strøm shoppingcentre hos de
butikker, der har tilmeldt sig gavekortordningen.

Der er et gebyr på 10 kr. ved køb af et gavekort i et af shoppingcentrene.
Minimumbeløb på et gavekort er 100 kr. og maksimumbeløb er 3.000 kr.

Ved køb af gavekort medfølger et gaveomslag og en gaveæske pr. gavekort uden beregning.

ShoppingcenterGavekortet udbydes af:

Steen & Strøm CenterService A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2.sal
2300 København S
T: +45 70 10 55 05
Cvr.nr. 30925432 (etableringsår 2007)
E-mail: DKgavekort@steenstrom.com

Køb og betaling
Køb af gavekort kan ske ved personlig henvendelse i et af de centre, som er med i gavekortordningen.
Maksimumbeløb pr. betalingstransaktion er 4000 kr.

Ved køb af gavekort for over 8000 kr., henvises til bestilling på mail til DKgavekort@steenstrom.com.

Ved bestilling af gavekort på e-mail, vil du få tilsendt en faktura på købet sammen med salgs- og leveringsbetingelser og reglerne for brug af gavekort (kortbestemmelser). Når fakturaen er betalt, vil de bestilte gavekort blive afsendt. Af sikkerhedshensyn vil gavekortene blive sendt uden penge på. Når du har modtaget gavekortene, skal du derfor blot bekræfte modtagelsen via telefon eller e-mail, og vi vil herefter overføre penge på gavekortene, så de er klar til brug.

Hvis du har skrevet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, er du velkommen til at kontakte Steen & Strøm CenterService A/S, som derefter vil hjælpe dig. Kontaktoplysningerne står nedenfor.

Steen & Strøm CenterService A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2.sal
2300 København S
T: +45 70 10 55 05
Cvr.nr. 30925432
E-mail: DKgavekort@steenstrom.com

Leveringsbetingelser
Gavekort som bestilles via e-mail leveres normalt i løbet er 3-4 hverdage fra ordremodtagelse. Levering kan ske tirsdag til lørdag, da forsendelse sker mandag til fredag. Der er ingen forsendelse på lørdage, søndage og helligdage.

Alle gavekort sendes med Postnord (Quick). Der kan forekomme forsinkelser ved Postnord som Steen & Strøm er uden indflydelse på.

Såfremt gavekortene ikke bliver leveret, men bortkommer under forsendelsen, skal underretning herom ske til Steen & Strøm CenterService A/S, Arne Jacobsens Allé 16, 2.sal 2300 København S, tlf. +45 70 10 55 05, e-mail DKgavekort@steenstrom.com. I sådanne tilfælde vil der blive fremsendt nye gavekort til erstatning for de tidligere fremsendte.

Ekspeditionsgebyrer
Køb i shoppingcenter:
10 kr. pr. gavekort

Køb via mail:
Gebyr for håndtering og forsendelse udgør 30 kr. samt 10 kr. pr. gavekort.

Anvendelse af gavekortet
Dit Steen & Strøm ShoppingcenterGavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i vores indkøbscentre. Gavekortet anvendes uden pinkode og er dermed ikke det samme som et almindeligt betalingskort.

Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet. Mistede gavekort erstattes ikke.

Du accepterer derfor at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse, fx efter tyveri af gavekortet. Det samme er selvfølgeligt tilfældet for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det. Da gavekortet højst kan indeholde 3.000 kr., er tabet dog altid begrænset til 3.000 kr. pr kort, og maksimalt restindeståendet.

Se kortbestemmelserne her

Gyldighed
Gavekort udstedt før 1. juli 2014 har en gyldighedsperiode på 3 år fra udstedelsesdato.
Gavekort udstedt efter 1. juli 2014 har en gyldighedsperiode på 2 år fra udstedelsesdato.

Ønsker du at få udbetalt eventuelt restbeløb på gavekortet inden kortets udløb, kan dette ske ved indsættelse på Dankort eller en bankoverførsel mod et gebyr på 25 kr. Efter gyldighedsperiodens udløb er det muligt i op til et år gebyrfrit at få overført eventuelt restbeløb til nyt gavekort eller overførsel til gavekortholders bankkonto.


Saldo
Du kan på alle tider af døgnet tjekke din saldo på QR koden på gavekortet eller på ShoppingcenterGavekort.dk.

Ønsker du at klage over selve gavekortet, så kan du henvende dig til:

Steen & Strøm CenterService A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2. sal
2300 København S
T: +45 70 10 55 05
Cvr.nr. 30925432
E-mail: DKgavekort@steenstrom.com

med en nærmere beskrivelse af dit køb af gavekort og baggrunden for din klage, og hvem vi skal besvare klagen overfor.

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet:
Du skal henvende dig til den butik, hvor du har købt varen.

Persondatapolitik
Din datasikkerhed er vigtig for os. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de relevante love om beskyttelse af databeskyttelse, herunder persondataloven.
I vores databehandlingspolitik kan du læse mere herom.

Sprog
Denne aftale indgås på dansk.

Lovvalg & Værneting
Enhver tvist om gavekortet, der involverer Steen & Strøm CenterService A/S, er underlagt dansk ret, og Københavns Byret som første instans for behandling af sådanne tvister, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet.

Kontakt os
Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på DKgavekort@steenstrom.com eller telefon +45 70 10 55 05 mandag til fredag i tidsrummet 09:00-15:00.

< Tilbage til Priser / Info