Forside
Køb af gavekort
Priser / Info
Tjek Saldoen
Kontakt
 
Priser / Info    Kortbestemmelser
Kortbestemmelser for Steen & Strøms gavekort
                                                                                                                                                1. December 2017
Udbyder
ShoppingcenterGavekortet udbydes af:

Steen & Strøm CenterService A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2. sal
2300 København S
T: +45 70 10 55 05
Cvr.nr. 30925432 (etableringsår 2007)
E-mail: DKgavekort@steenstrom.com

ShoppingcenterGavekortets anvendelsesmuligheder
Et Steen & Strøm shoppingcenterGavekort til Field’s, Bruun’s Galleri og Bryggen, er et ihændehaverbevis, hvilket betyder, at mister man det, kan det ikke erstattes. Kortet kan ikke spærres. Det er altid den person, som er i besiddelse af gavekortet, der ligeledes vil kunne indløse det. Man kan sidestille et gavekort med kontanter, som heller ikke vil kunne erstattes, hvis de tabes eller mistes.

Der er et gebyr på 10kr ved køb af et gavekort i et af centrene.
Minimumbeløb på et gavekort er 100 kr. og maksimumbeløb er 3.000 kr.

Ved køb af et gavekort medfølger et gaveomslag og en gaveæske uden beregning.

Gavekortet kan alene anvendes til betaling i udvalgte Steen og Strøm-centre hos de butikker, der har tilmeldt sig gavekortordningen.

Se en liste over disse her:
Field’s
Bruun’s Galleri
Bryggen


Vilkår for brug af gavekortet
Dit Steen & Strøm ShoppingcenterGavekort er det samme som kontante penge, og du anvender gavekortet i stedet for at anvende kontanter i de tilknyttede butikker i vores shoppingcentre. Gavekortet anvendes uden pinkode og er dermed ikke det samme som et almindeligt betalingskort.

Gavekortet er ikke noteret i dit navn, og du kan frit overdrage gavekortet. Du accepterer, at det er den til enhver tid værende besidder af gavekortet, som råder over gavekortet i forhold til os og de tilknyttede butikker, idet kortet anses for en ihændehaverfordring.

Gavekortet kan ikke spærres, hvis du f.eks. taber gavekortet eller det bliver stjålet.

Mistede gavekort erstattes ikke.

Du accepterer at bære risikoen for misbrug af gavekortet og dermed risikoen for det tab, du kan lide, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse, fx efter tyveri af gavekortet. Det samme er selvfølgelig tilfældet for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger det. Da gavekortet højest kan indeholde 3.000kr, er tabet dog altid begrænset til 3.000kr per kort og maksimalt restindeståendet.

Saldo
Du kan på alle tider af døgnet tjekke din saldo på QR koden på gavekortet eller på ShoppingcenterGavekort.dk.

Gyldighed
Gavekort udstedt før 1. juli 2014 har en gyldighedsperiode på 3 år fra udstedelsesdato.
Gavekort udstedt efter 1. juli 2014 har en gyldighedsperiode på 2 år fra udstedelsesdato.

Ønsker du at få udbetalt eventuelt restbeløb på gavekortet inden kortets udløb, kan dette ske ved indsættelse på Dankort eller en bankoverførsel mod et gebyr på 25 kr. Efter gyldighedsperiodens udløb er det muligt i op til et år gebyrfrit at få overført eventuelt restbeløb til nyt gavekort eller overførsel til gavekortholders bankkonto.

Ønsker du at klage over selve gavekortet, så kan du henvende dig til:

Steen & Strøm CenterService A/S
Arne Jacobsens Allé 20, 2. sal
2300 København S
Cvr.nr. 30925432
T: +45 70 10 55 05
Email: DKgavekort@steenstrom.com

med en nærmere beskrivelse af dit køb af gavekort og baggrunden for din klage, og hvem vi skal besvare klagen overfor.

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet:
Du skal henvende dig til den butik, hvor du har anvendt gavekortet.

Indsamling, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger
Vi indsamler kun identificerbare personoplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer eller email, når du frivilligt giver disse oplysninger til os.

Disse oplysninger vil kun blive brugt af Steen & Strøm for at give dig de oplysninger, som du har anmodet om, eller til gennemførelse af en aftale, når du bestiller en ydelse hos os.

Alle oplysninger, som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler (Nets) hvor den benyttede betalingssoftware lever op til de nationale og internationale kortorganisationers sikkerhedskrav der kaldes for PCI-standard (Payment Card Industry Data Security Standard). Udvekslingen af oplysninger mellem os og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre selskaber uden dit forudgående samtykke, men kan blive anvendt af os eller af det selskab, som fungerer som databehandler for os med henblik på behandling af oplysningerne, herunder til at gennemføre køb af gavekortet og indløsning af indeståendet på gavekortet. Vi kan desuden anvende oplysningerne inden for selskabet med henblik for at udføre markedsundersøgelser eller lignende.

Du kan få nærmere oplysninger om de personoplysninger, som vi har registeret om dig, ved at rette henvendelse til os.

Du kan i den forbindelse få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig eller bede os om, at vi ophører med behandlingen af oplysninger om dig.

Anmodning om indsigt eller indsigelse kan rettes til Steen & Strøm CenterService A/S, Arne Jacobsens Allé 20, 2 sal, 2300 København S

Lovvalg & Værneting
Enhver tvist om gavekortet, der involverer Steen & Strøm CenterService A/S, er underlagt dansk ret, og Københavns Byret som første instans for behandling af sådanne tvist.

Kontakt os
Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på DKgavekort@steenstrom.com eller telefon +45 70 10 55 05 mandag til fredag fra 09:00-15:00.

< Tilbage til Priser / Info